Knowledge Support

Artikel ini bertujuan untuk memberi maklumat asas berkenaan kaedah mengira rahsiah tarikh lahir menggunakan ilmu ramalan traditional yang lebih dikenali sebagai Pythagorean Numerology. Bukan sahaja carta pengiraan berbeza, pengiktirafan terhadap ‘Master Number‘ 33 juga tidak berlaku di dalam kaedah ini, hanya 11 dan 22 sahaja yang diambil kira sebagai ‘Master Number‘. Numerologi moden seperti Rajah 1, tidak […]