Perception

Institusi Pendidikan adalah medium perkembangan ilmu. Ilmu tidak memerlukan prosedur untuk dikembangkan. Hatta Einstein tidak pernah melakukan sebarang prosedur yang khusus atau kaedah spesifik dalam mencatat ilmunya. Pengkaji ilmu perlu bebas daripada prosedur spesifik yang mengikat perkembangan mindanya agar lebih fokus kepada bidang kajian mereka. Prosedur spesik ini merupakan instrumen ciptaan ahli politik yang membentuk birokrasi. Instrumen […]

Perception

Perbezaan gander berbentuk fizikal tidak sukar untuk dikenalpasti, namun perbezaan dalaman atau tindakan antara gender tidak semudah megeja A B C. Dalam pemerhatian saya, sifat otak setiap gender bekerja adalah berbeza. Kaum wanita cenderung untuk mengingat hampir kesemua perkara yang berlaku di dalam hidupnya, manakala kaum lelaki pula cenderung untuk bersahaja dan terus melupakan perkara-perkara yang […]

Perception

Sains dan matematik merupakan ilmu yang menjadi asas penjelaskan kepada hampir semua perkara yang berlaku di dunia ini. Ilmu Sains bersifat subjektif dan perkembangannya sangat bergantung kepada ilmu Matematik. Matematik pula merupakan medium yang menyokong teori sains menjadi lebih rasional dan objektif. Matematik yang bersifat objektif membolehkannya berkembang tanpa ilmu Sains. Ini menunjukkan Matematik adalah […]

Personal InterestProject

Living in Australia is no doubt different from Borneo, but Cairns has more or less similarity to the city of Kota Kinabalu. It’s tropical, mountainous with the beautiful beach around the coast, and most interestingly are, Cairns has extensive coral reefs with a shallow sea which allowed almost all types of seafood and seaweed breeding […]