Perception

Selepas pengaplikasian total sistem Britten Wood II, penduduk sedunia dilihat berkembang dalam mesin ketamadunan yang berpetrolkan wang. Manusia menyanjung trend modenisasi yang menyangkal sistem primitif dengan menggantikan barter kepada fulus dan sen. Wang sering kali digunapakai sebagai perantara untuk memudahkan urusan manusiawi. Janji dan keberkesanan wang yang pasti menjadikannya berkuasa tanpa sebarang persoalan. Manusia amnya […]