Perception

Merasa bangga akan kejayaan gabungan tiga (3) bangsa utama dalam kepelbagaian agama memang sepatutnya ada dalam diri setiap warga di Malaysia. Menjulang Islam sebagai agama rasmi di Malaysia merupakan perjuangan suci para penganutnya. Asas pembentukan negara di Malaysia pula boleh dikategorikan sebagai unik di mata dunia, namun sistem yang bertanggungjawab mentadbir urus pengabungan bangsa dalam […]