Knowledge Support

Image source: Google Image Existentialisme Ilmu dan Kuasa Dalam aspek pendidikan di Malaysia, kewujudan dan keberadaan proses pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berkesan boleh dikenalpasti dengan merungkai persoalan keadaan (moments) menurut falsafah existentialisme terhadap kewujudan dan keberadaan jasad yang dikenali sebagai ‘ilmu’; (i) past – dari mana ilmu datang, (ii) present – kenapa ilmu ada […]