Knowledge Support

Tujuan artikel ini ditulis adalah untuk menilai keberadaan (present) ilmu falsafah di Malaysia, lalu mencadangkan untuk menukar beberapa perkataan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sedia ada. Usaha ini masih dalam proses cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia hasil perbincangan saya yang mewakili MPP Pascasiswazah UMS bersama Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia pada Disember 12, 2018. Sebarang cadangan […]