Perception

Sains dan matematik merupakan ilmu yang menjadi asas penjelaskan kepada hampir semua perkara yang berlaku di dunia ini. Ilmu Sains bersifat subjektif dan perkembangannya sangat bergantung kepada ilmu Matematik. Matematik pula merupakan medium yang menyokong teori sains menjadi lebih rasional dan objektif. Matematik yang bersifat objektif membolehkannya berkembang tanpa ilmu Sains. Ini menunjukkan Matematik adalah […]