Knowledge Support

Terdapat lebih daripada cukup sumber rujukan terhadap penulisan yang berkaitan numerologi secara online. Namun terlalu sedikit yang dijelaskan dalam bahasa Malaysia. Oleh itu, artikel ini saya tulis untuk menjadi rujukan mudah kepada para pembaca yang baru sahaja berkenalan dengan ilmu numerologi, atau dengan bahasa mudahnya, ilmu pengiraan rahsiah tarikh lahir. Numerologi menjadi sangat terkenal di […]

Knowledge Support

Artikel ini bertujuan untuk memberi maklumat asas berkenaan kaedah mengira rahsiah tarikh lahir menggunakan ilmu ramalan traditional yang lebih dikenali sebagai Pythagorean Numerology. Bukan sahaja carta pengiraan berbeza, pengiktirafan terhadap ‘Master Number‘ 33 juga tidak berlaku di dalam kaedah ini, hanya 11 dan 22 sahaja yang diambil kira sebagai ‘Master Number‘. Numerologi moden seperti Rajah 1, tidak […]