Knowledge Support

Image source: Google Image Existentialisme Ilmu dan Kuasa Dalam aspek pendidikan di Malaysia, kewujudan dan keberadaan proses pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berkesan boleh dikenalpasti dengan merungkai persoalan keadaan (moments) menurut falsafah existentialisme terhadap kewujudan dan keberadaan jasad yang dikenali sebagai ‘ilmu’; (i) past – dari mana ilmu datang, (ii) present – kenapa ilmu ada […]

Perception

Selepas pengaplikasian total sistem Britten Wood II, penduduk sedunia dilihat berkembang dalam mesin ketamadunan yang berpetrolkan wang. Manusia menyanjung trend modenisasi yang menyangkal sistem primitif dengan menggantikan barter kepada fulus dan sen. Wang sering kali digunapakai sebagai perantara untuk memudahkan urusan manusiawi. Janji dan keberkesanan wang yang pasti menjadikannya berkuasa tanpa sebarang persoalan. Manusia amnya […]